Browsing Category

Event

MOU Ceremony With IPAC

សមាគមម្ចាស់សិទ្ធអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមដោយសេរីពិធី ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់

TCEP Business Forum

សមាគមម្ចាស់សិទ្ធអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញសមាជិករបស់សមាគម ចូលរួមកម្មវិធី

MOU Ceremony Between CamBFA & YEAC Siem Reap

សមាគមម្ចាស់សិទ្ធអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមកម្មវិធីចុះអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់